Quiz Test wiedzy o Kazimierzy Jagieloczyku2

Quiz Test wiedzy o Kazimierzy Jagieloczyku2

Król Kazimierz Jagiellończyk
#król Polski, #wielki książę litewski
1 x, 2016-10-30 08:00:00

Wojna trzynastoletnia toczyła się pomiędzy: Polską i Litwą Polska i Czechami Polską i Zakonem Krzyżackim Litwą i Czechami 00

Polska i Czechami

Litwą i Czechami

Polską i Zakonem Krzyżackim

Polską i Litwą

W którym roku Jagiellończyk został wielkim księciem litewski?

1444

1440

1505

1435

Wymień dynastię z jakiej wywodziła się żona Kazimierza Jagiellończyka.

Wazów

Walezjuszy

Habsburgów

Andegawenów

Przywileje cerkwicko – nieszawskie nadane zostały przez króla Kazimierza Jagiellończyka

szlachcie

całej ludności Korony Polskiej

mieszczaństwu

chłopstwu

Który z synów Kazimierza Jagiellończyka nie był królem Polski?

Alksander

Zygmunt

Jan Olbracht

Władysław

Gotowe

Result title

Result description

Wynik

Odpowiedz na wszystkie pytania!

Witaj na stronie Quizz.pl. U góry znajdziesz quiz Test wiedzy o Kazimierzy Jagieloczyku2. Król Kazimierz Jagiellończyk . Pytania testowe mają za zadanie sprawdzian Twojej wiedzy z określonej dziedziny, albo po prostu trochę rozrywki przy wypełnianiu ankiety online. Na stronie znajdziesz tysiące innych quizów, testów wiedzy i sprawdzianów na różne tematy. Są to testy wiedzy, ale też quizy rozrywkowe, ankiety z popkultury. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie

Quiz (albo sprawdzian) to zestaw pytań i odpowiedzi. Liczba pytań w quizie może być dowolna. Tak samo liczba odpowiedzi. Celem quizu jest uzyskanie wyniku w oparciu o wybrane odpowiedzi. Aby uzyskać wynik należy wybrać odpowiedź na każde z pytań. Na każde pytanie można wybrać jedną odpowiedź. Po wybraniu odpowiedzi możesz ją nadal zmienić. Tak samo, gdy już sprawdzisz odpowiedź. W ten sposób jeśli się pomylisz, lub chcesz spróbować jeszcze raz swoich sił, możesz to zrobić bez najmniejszego problemu. Gdy odpowiesz na wszystkie pytania sprawdź swój wynik.

Wynik powstaje w oparciu o analizę Twoich odpowiedzi. Jest anonimowy i nie jest nigdzie zapisywany. Widzisz go tylko Ty. Dzięki temu możesz swobodnie wypełniać quizy na nawet najbardziej odjechane tematy i o nic się nie martwić. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy wyników quizów. Są one tylko dla Ciebie.

Podsumowując:

  • odpowiedz na każde pytanie
  • wszystko jest anonimowe
  • sprawdź swój wynik

Wypełnij quiz i sprawdź wynik!