Quiz Sprawdź swoją wiedzę z rachunkowości

Quiz Sprawdź swoją wiedzę z rachunkowości

Przerobiłeś już z Bombową Księgową podstawy rachunkowości? Tak, to super! Zapraszam Cię do sprawdzenia swojej wiedzy z tego zakresu. Powodzenia :)
#podstawy rachunkowości, #rachunkowość
14 x, 2017-12-14 20:19:57

Suma bilansowa to inaczej:

wartość zobowiązań

suma aktywów netto

wartość przychodów ze sprzedaży

suma aktywów

Rachunkowość NIE jest uregulowana w:

MSR

Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

KSR

Ustawie o rachunkowości

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczamy:

odsetki za zwłokę

wartość księgową netto sprzedanych środków trwałych

przedawnioną pożyczkę

niezawinione niedobory inwentaryzacyjne

Do kosztów rodzajowych zaliczamy:

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty operacyjne, podatki i opłaty

amortyzację, koszty zarządu, usługi obce

pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia

koszty sprzedaży, usługi obce

Wartość początkowa środka trwałego wynosiła 25 000 zł. Dotychczasowe umorzenie 5 000 zł. Spółka postanowiła sprzedać środek trwały po cenie sprzedaży 21 000 zł (bez VAT). Księgowania będą wyglądać następująco:

Ma Środki trwałe 25 000, Wn Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma PPO 21 000, Wn Rozrachunki 21 000

Ma Środki trwałe 25 000, Ma Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma PPO 21 000, Wn Rozrachunki 21 000

Wn Środki trwałe 25 000, Ma Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma Przychody ze sprzedaży 21 000, Wn Rozrachunki 21 000

Wn Środki trwałe 25 000, Ma Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma Przychody ze sprzedaży 21 000, Wn Rozrachunki 21 000

Gotowe

Result title

Result description

Wynik

Odpowiedz na wszystkie pytania!

Witaj na stronie Quizz.pl. U góry znajdziesz quiz Sprawdź swoją wiedzę z rachunkowości. Przerobiłeś już z Bombową Księgową podstawy rachunkowości? Tak, to super! Zapraszam Cię do sprawdzenia swojej wiedzy z tego zakresu. Powodzenia :). Pytania testowe mają za zadanie sprawdzian Twojej wiedzy z określonej dziedziny, albo po prostu trochę rozrywki przy wypełnianiu ankiety online. Na stronie znajdziesz tysiące innych quizów, testów wiedzy i sprawdzianów na różne tematy. Są to testy wiedzy, ale też quizy rozrywkowe, ankiety z popkultury. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie

Quiz (albo sprawdzian) to zestaw pytań i odpowiedzi. Liczba pytań w quizie może być dowolna. Tak samo liczba odpowiedzi. Celem quizu jest uzyskanie wyniku w oparciu o wybrane odpowiedzi. Aby uzyskać wynik należy wybrać odpowiedź na każde z pytań. Na każde pytanie można wybrać jedną odpowiedź. Po wybraniu odpowiedzi możesz ją nadal zmienić. Tak samo, gdy już sprawdzisz odpowiedź. W ten sposób jeśli się pomylisz, lub chcesz spróbować jeszcze raz swoich sił, możesz to zrobić bez najmniejszego problemu. Gdy odpowiesz na wszystkie pytania sprawdź swój wynik.

Wynik powstaje w oparciu o analizę Twoich odpowiedzi. Jest anonimowy i nie jest nigdzie zapisywany. Widzisz go tylko Ty. Dzięki temu możesz swobodnie wypełniać quizy na nawet najbardziej odjechane tematy i o nic się nie martwić. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy wyników quizów. Są one tylko dla Ciebie.

Podsumowując:

  • odpowiedz na każde pytanie
  • wszystko jest anonimowe
  • sprawdź swój wynik

Wypełnij quiz i sprawdź wynik!