Quizy

Wypełnij quiz sprawdź swoją wiedzę z rachunkowości - quiz, test wiedzy, sprawdzian

Przerobiłeś już z Bombową Księgową podstawy rachunkowości? Tak, to super! Zapraszam Cię do sprawdzenia swojej wiedzy z tego zakresu. Powodzenia :)

2017-12-14 20:19:57

Wypełnij quiz sprawdź swoją wiedzę z rachunkowości - quiz, test wiedzy, sprawdzian
Pytania quizu, testu wiedzy, sprawdzianu

Suma bilansowa to inaczej:

wartość zobowiązań
suma aktywów netto
wartość przychodów ze sprzedaży
suma aktywów

Rachunkowość NIE jest uregulowana w:

MSR
Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
KSR
Ustawie o rachunkowości

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczamy:

odsetki za zwłokę
wartość księgową netto sprzedanych środków trwałych
przedawnioną pożyczkę
niezawinione niedobory inwentaryzacyjne

Do kosztów rodzajowych zaliczamy:

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty operacyjne, podatki i opłaty
amortyzację, koszty zarządu, usługi obce
pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia
koszty sprzedaży, usługi obce

Wartość początkowa środka trwałego wynosiła 25 000 zł. Dotychczasowe umorzenie 5 000 zł. Spółka postanowiła sprzedać środek trwały po cenie sprzedaży 21 000 zł (bez VAT). Księgowania będą wyglądać następująco:

Ma Środki trwałe 25 000, Wn Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma PPO 21 000, Wn Rozrachunki 21 000
Ma Środki trwałe 25 000, Ma Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma PPO 21 000, Wn Rozrachunki 21 000
Wn Środki trwałe 25 000, Ma Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma Przychody ze sprzedaży 21 000, Wn Rozrachunki 21 000
Wn Środki trwałe 25 000, Ma Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma Przychody ze sprzedaży 21 000, Wn Rozrachunki 21 000


Wyniki quizu, testu wiedzy, sprawdzianu

suma aktywów

Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

niezawinione niedobory inwentaryzacyjne

pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia

Ma Środki trwałe 25 000, Wn Umorzenie 5 000, Wn PKO 20 000, Ma PPO 21 000, Wn Rozrachunki 21 000


Podobne i bezpłatne testy wiedzy, IQ, quizy, sprawdziany

Magiczne Drzewo - Czerwone Krzesło (książka i film) - darmowy quiz, test wiedzy, sprawdzian


Magiczne Drzewo - Czerwone Krzesło (książka i film) - darmowy quiz, test wiedzy, sprawdzian

Oto jest Kasia - darmowy quiz, test wiedzy, sprawdzian


Oto jest Kasia - darmowy quiz, test wiedzy, sprawdzian

Test wiedzy o książce "Zew krwi" - darmowy quiz, test wiedzy, sprawdzian


Test wiedzy o książce "Zew krwi" - darmowy quiz, test wiedzy, sprawdzian

Tagi darmowych quizów, testów wiedzy, sprawdzianów

Darmowe quizy: podstawy rachunkowości

Darmowe quizy: rachunkowośćBezpłatne quizy, testy wiedzy i ankiety

Nowe i bezpłatne quizy, testy wiedzy i ankiety
Najlepsze i bezpłatne quizy, testy wiedzy i ankiety online
Tematyczne i bezpłatne quizy, testy wiedzy i ankiety
Quizy, testy wiedzy, ankiety - oczekujące - za darmo
Gorące i bezpłatne quizy, testy wiedzy, sprawdziany i ankiety
O stronie Quizz.pl
Dodaj quiz, test wiedzy, ankietę, sprawdzian za darmo

podstawy rachunkowości, rachunkowość, quiz, quizy, test, testy wiedzy, test IQ, testy IQ, bezpłatne, online, sprawdzian, sprawdziany